Skip links

CSUxMEDI FOUNDATION STUDENT SOCIETY FUN NIGHT

A lovely fun night of performances, music and appreciation from the CSU (Cyprus Science University) students of Medi Foundation Students Society. A true demonstration of leadership, teamwork and

dedication. Well done everyone.

Eğlenceli bir gece performanslar, müzik ve Medi Foundation Öğrenci Topluluğu öğrencilerinin CSU (Kıbrıs Fen Üniversitesi) tarafından gösterdiği takdirle doluydu. Gerçek bir liderlik, işbirliği ve özveri gösterisiydi. Harika iş herkese.

Leave a comment